Press "Enter" to skip to content

Silence Please Posts

Zdařilá kampaň proti sexuálnímu obtěžování ve veřejné dopravě (National Express)

V listopadu 2023 jsem se vydal na cestu autobusem National Express z londýnského letiště Heathrow do Brighton & Hove. Na oknech vozidla mou pozornost upoutaly…

Comments closed

Neuroplasticita a PTSD: Cesta k zotavení a zlepšení kvality života?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažná duševní porucha vyvolaná prožitím nebo svědectvím traumatizujících událostí, jako jsou válečné konflikty, přírodní katastrofy, sexuální násilí, nebo jiné násilné…

Comments closed