Ten, kdo zná Bodleyovu knihovnu v Oxfordu, jistě chápe pojem „Silencee Please“. V překladu „Silence Please“ opravdu neznamená nic jiného než „ticho prosím“. Pro knihovnu příznačné. Pro nynější dobu však nikoliv. Myslím tím období vyhořelé společnosti – v náznacích brilantně popsané současným německy píšícím filozofem korejského původu Byung-Chul Hanem, který ve své knize „Vyhořelá společnost“ (sice místy s krkolomnými intelektuálními kreacemi (tedy pro mě nečtivě)) popisuje chorobu dnešní doby. Chorobu jakožto jev, jež je příznačný pro společnost výkonnosti. Rád unikám do ticha. Proto Silence Please; jako východisko ze „společnosti orientované na výkon" [1, str. 16], o níž nelze říci, že by v Česku byla absolutně lepší (lze říci, že relativně lepší) než v časech předrevolučních a setrvačných časech porevolučních (několik let po roce 1989 se v Česku / Československu / České a Slovenské Federativní Republice stále společenské prostředí někdy velmi těžce lepkavě odlučovalo od minulého režimu), je pouze jiná (vyhořelá). Dříve člověk měl obavy z vynucované poslušnosti Foucaltovy „disciplinární společnosti špitálů, ústavů pro choromyslné, žalářů, kasáren a fabrik“ [1, str. 15], jejíž negativita generuje blázny a zločince. Společnost výkonu naproti tomu produkuje depresivní jedince a zkrachovance.“ [1, str. 16] (Pozn.: Jedná se o příklon k určitým interpretacím.)

Jmenuji se Petr a vedle svého nadšení Hanovou Vyhořelou společností jsem fascinován mnoha jinými díly současnými, ale i klasickými či historickými. Nikoliv jen filozofickými, humanitními..., ale také science fiction aj.

Svůj web stavím především jako zdroj pro ty, kteří vítají informace k tématům  bezpečnost webových a mobilních aplikací (zejména účastníkům kurzů Bezpečnost webových aplikací a Bezpečnost mobilních aplkací pořádaných sdružením CZ.NIC), astronomické vzdělávání osob se zrakovým postižením (školám, specializovaným střediskům, hvězdárnám a planetáriím, jednotlivcům), antropologie (sobě, konzultantům), 3D tisk (lidem se zrakovým postižením, učitelům, specializovaným střediskům aj.). Tedy nechť slouží!

[1] HAN, Byung-Chul. Vyhořelá společnost. Vydání první. V Praze: Rybka Publishers, 2016. 283 stran. ISBN 978-80-87950-05-0.

Aktuálně rozvíjím následující projekty

Nesmír - Universum - externí web

Lablind Zone - externí web