Na kurzu Bezpečnost webových aplikací účastníky upozorňuji na to, že je nutné si dávat pozor na zákon a není možné bez právních rizik testovat na cizích webových aplikací.

Než DVWA zprovozníte, uvědomte si, že se jedná opravdu o velmi zranitelnou aplikaci! A proto ji nezprovozňujte nikde, kde by mohla způsobit škody. Nikam na hosting ani na jakékoliv jiné internetové servery. Vhodné je DVWA zprovoznit na virtuálním stroji, např. VirtualBox nebo VMware s nastaveným NAT síťovým režimem. Odpovědnost za zprovozněnou aplikaci máte vy!